Az én Bibliám tehetségműhely (NTP-KNI-17-0203)

Iskolánkban az idei tanévben a Nemzeti Tehetség Program támogatásával megvalósuló tehetségműhely.

A tehetségműhely bemutatása:

A Biblia, mint szent irat, és tanítás, hogyan jelenthet számunkra új nézőpontot a mindennapi élet folyamában, hogyan és milyenkérdéseket, megoldásokat kínál, hogyan segíti a komplex látásmód kialakulását, világunk és önmagunk teljesebb megismerését.  Lényege, hogy mindeközben fejlődik a reflektív gondolkodás, a személyes és a társas intelligencia területe. Az intra- és interperszonális élmények megfogalmazódása nyelvi és vizuális-térbeli területeken valósul meg a program során (blog, tablók, kiállítás, interaktív bemutatók).

A cél, ennek az új látásmódnak, azaz a szélesebb látókörnek a kialakítása a Biblia témájának a személyiség szempontjából is többsíkú megközelítésével. Annak a komplex látásmódnak a kialakítása, aminek segítségével a Biblia által képviselt erkölcsiség, alapértékek, és tanítások értelmet nyernek a modern életben, és a saját világkép formálódásában, mégpedig úgy, hogy saját modern kori életünk kihívásait, eseményeit és megoldásait azonosítjuk, állítjuk párhuzamba, esetleg szembe a bibliai példázatokkal, tanításokkal, és értelmezzük azokat mindennapjaink kihívásaira.

Szakmai megvalósítók: Halász-Hunfalvi Irén, Gellén Zsolt, Nagy Sándor

A tehetségműhelyhez kapcsolódó bejegyzések: 

A tehetségműhely (NTP-KNI-17-0203) a Nemzeti Tehetség Program 1,7 millió forintos támogatásával valósul meg.

Author: Irén Halász-Hunfalvi