Beszámoló a NTP-KNI-17-0203 pályázathoz

AZ ÉN BIBLIÁM ?
TEHETSÉGMŰHELY


KOVÁCS PÁL BAPTISTA GIMNÁZIUM  

2017/2018. TANÉV

 

Tehetségműhely céljának bemutatása

A Biblia mint szent irat és tanítás, hogyan jelenthet számunkra új nézőpontot a mindennapi élet folyamában, hogyan és milyen kérdéseket, megoldásokat kínál, hogyan segíti a komplex látásmód kialakulását, világunk és önmagunk teljesebb megismerését. Lényege, hogy mindeközben fejlődik a reflektív gondolkodás, a személyes és társas intelligencia területe. Az élmények megfogalmazása nyelvi és vizuális-térbeli területeken valósult meg a program során (blog, tablók, kiállítás, interaktív bemutató).

Programunk az intraperszonális terület, reflektív gondolkodás fejlesztésére fókuszálva a Biblia témájának többsíkú megközelítésére épül. Célunk egy olyan komplex látásmód kialakítása, mely által a bibliai erkölcsiség, alapértékek és tanítások aktualizálhatóak a modern korban, az egyéni világkép formálódásában azáltal, hogy saját életünk kihívásait, eseményeit és megoldásait azonosítjuk, állítjuk párhuzamba, esetleg szembe a bibliai példázatokkal, tanításokkal.

Szervezeti adatok

A tehetségműhely vezetője Halász-Hunfalvi Irén.
A tehetségműhely pénzügyi felelőse Szitt Zsolt.
A foglalkozások vezetői Halász-Hunfalvi Irén, Gellén Zsolt és Nagy Sándor.

A tehetségműhely résztvevői: Beke Panna, Hajba Krisztián, Kalló Eliána, Kocsis Katalin, Krivacska Lilla, Lázi Szabolcs, Purczelt Blanka, Rubóczki Leila, Sándorfi Dániel, Sulyok Bálint, Szabó Máté, Szilfai Bence

Működés, költségek

NTP-KNI-17-0203 pályázat megvalósításának költsége 1 700 000 Ft.
A megszervezett program egy 60 órás tehetségműhely foglalkozásai 30 alkalommal, és egy kétnapos tanulmányi kirándulás Pécsre.

Vállalások teljesülése

 A szakmai programot megvalósító három pedagógus díjazása. 60 órás program teljesült 30 alkalommal a tanév során.
Halász-Hunfalvi Irén – szakmai vezető és megvalósító
Kovács Pál Baptista Gimnázium

Gellén Zsolt – szakmai megvalósító
Kovács Pál Baptista Gimnázium

Nagy Sándor – szakmai megvalósító, iskolalelkész
Kovács Pál Baptista Gimnázium

Három napos tanulmányi kirándulás Pécsen.

  • Itt szakmai program megvalósulásának, utazásnak, szállásnak és étkezésnek költségei merültek fel.

Záróesemény

  • Kiállítás anyagi és egyéb költségei
  • A záróeseményt az iskola keretein belül rendeztük meg, részt vettek rajta a tehetségműhely tehetségígéretei, a pedagógusok, és az iskolában tanuló diákok is megtekintették folyamatosan a nap során.

Tehetségműhely egyéb költségei:

  • Projektor, laptop, fényképezőgép és külső adathordozók (3db)
  • alapanyagok: papír, kartonok, ragasztó, íróeszközök, parafatáblák, tűzőgép
  • nyomdaköltség a kiadvánnyal kapcsolatban – Alternatív apokrif tekercsek

Tanulmányi kirándulás

A tanulmányi kirándulásunkat eredetileg 2017. őszére terveztük Egerbe, de a tehetségműhely indulásakor már láttuk, hogy túl kevés idő áll rendelkezésre a megszervezéshez – s időközben az egyéb adminisztrációs munka mennyisége megnövekedése miatt is – az időpontot áttettük 2018. tavaszára, a helyszínt is megváltoztattuk a tehetségműhely eredeti szellemiségéhez igazodva, valamint még egy nappal is toldottunk a kirándulási időbe. Így kerültünk Pécsre március utolsó hétvégéjén.

A tanulmányi útra mind három foglalkozásvezető el tudott menni, a diákok közül csak egy hiányzó volt (Szilfai Bence). Az oda-vissza tértünket pedig bérelt kisbusszal vételeztük, hogy minél zökkenő mentesebb legyen az utazás, s több időt tudjunk eltölteni Pécsen. A kirándulás helyszíneinek megtervezésénél figyelembe vettük Pécs környéki kisebb települések azon látnivalóit is, melyek a tehetségműhely témájához valahogy kapcsolódnak – így viszont a bőség zavarába kerültünk, s hogy ne legyen információdömping, kénytelenek voltunk Pécsre redukálni ottlétünket.

Az első nap delelőjén indultunk el, s a hosszú út végén vacsoraidőre érkeztünk meg Pécsre, szállásunkat elfoglalván estebédelni mentünk, minekután szabadprogramot adtunk a gyerekeknek, s magunknak.

Másnap azokat a helyeket látogattuk meg, melyeket eredetileg kigondoltunk. Elsőként a püspöki palota kertjébe mentünk, s a várfalak között sétáltunk a dóm felé, de a Cella Septichora látogatása következett – itt ismertük meg a terület kora keresztényi időszakát. Ezután a dóm, majd a középkori egyetem következett. Sétánk a dzsámi felé vezetett, ahol láthatóan elértük az célt, amit egy kettős vallású templom nyújthat: egyik fele keresztény, míg a másik fele iszlám vallásnak ad otthont – s ez békésen fér meg egymás mellett. Itt rövid elmélkedéssel zártuk utunk tanulmányi részét. Bár – délután alternatív módon – néhányan elmentek a Kálvária-dombhoz a „Nyolc boldogság”- kilátója területére, s – mintegy végezetül – onnan szemlélték meg az egész várost.

Másnap reggeli után kijelentkeztünk szállásunkról, s útba vettük Budapestet, ahová délután meg is érkeztünk telve tartalmas élményekkel.

Reflexió a tehetségműhely munkájára

A tehetségműhely munkáját arra alapoztuk, hogy a Biblia isteni tudástárnak tekinthető abból a szempontból, hogy fantasztikus lehetőségeket kínál a személyiségfejlesztésre. A tanítások, parancsolatok, példázatok mind-mind azt a célt szolgálják, hogy elősegítsék egy érett, etikus, felelősségteljes személyiség kialakítását. Épp ezért célkitűzésünk az volt, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül kialakítsunk egy olyan csoportot, akik részesülni tudnak ezekből a tanításokból, a mindennapjaik részévé tudják tenni az erkölcsi iránymutatókat. A foglalkozásokat tartó tanárok mind egyetértettek abban, hogy számunkra is óriási lehetőséget kínáltak a találkozók. Egyrészt a felkészülés során rengeteg új ismerettel gazdagodtunk, amelyeket be tudunk építeni a tanítási gyakorlatunkba. Másrészt a diákokkal való párbeszédek során számos új meglátás született, amelyek a mi felfogásunkat is formálták.

Tanárként igen pozitív élmény volt úgy foglalkozásokat tartani, hogy részesülünk a diákok aktív figyelméből, sőt részvételéből; a mai, túlnyomó többségében közönyös és motiválatlan hozzáállással szemben, ami a tanórákon gyakran tapasztalható, itt a résztvevők visszakérdeztek, saját véleményükkel gazdagították az együtt töltött időt.

Ezenkívül gyógyírt jelentettek ezek az alkalmak egy másik problémára, ami mára korjelenségként definiálható: a közösségek hiányára. A diákok rendre azt emelték ki az egyik fő pozitívumként, hogy összetartó közösségben érezték magukat, közelebb tudtak kerülni egymáshoz.

Produktumok bemutatása

A tanulók blogbejegyzések formájában fogalmazták meg élményeiket, tapasztalataikat és véleményüket. Blogbejegyzések készültek a hit (A hit hegyeket mozgat) és a kétely (A kísértés; A kételyekből kinyíló erő) témájában. A modernkori „prófétai” szerepvállalás kapcsán (Vétkesek közt cinkos, aki néma) saját tapasztalataikról számoltak be, akárcsak a generációs különbségek (Identitás/s/ok/k/) kapcsán.

A Tízparancsolat szintén gondolatébresztő volt számukra (A törvény igaz betöltése), ebben a témában tablót is készítettek (Útmutatás az élethez régen és ma). PPT formájában állítottak össze tablót a kísértéssel, a főbb világvallásokkal és a kiránduláson átélt élményeikkel kapcsolatosan. Isten, a hit és Jézus megjelenítésének különböző művészeti korokban való megjelenítése szintén PPT formájában öltött testet, és ezt a formát választották a mottókkal ellátott irodalmi arcképcsarnok (Álmom: az Isten) és a jól működő társas kapcsolatok (Egymásra hangolva) témájában is.

Káin története több montázst ihletett (A harag és bűn örvénye; Timsel), illetve a jó és rossz eldöntésével kapcsolatos kavalkádot is így ábrázolták (Jézus vagy Barabás?). A hittel kapcsolatos érzéseik is montázsként vizualizálódtak (A hit hegyeket mozgat).

Illusztrációt készítettek ezeken kívül Jónás prófétai szerepvállalásához (Használj engem, Uram!) és a hit személyes megéléséhez (Istenkereső lárma).

A tanulmányi kirándulás élményei videón tekinthetőek meg.

Kiállítás

A tehetségműhely munkáját egy interaktív kiállítás formájában mutattuk be. A kiállításon az érdeklődők megtekinthették a képeket, amelyek a foglalkozásokon és a kiránduláson készültek. Illetve kivetítőn azokat a videofelvételeket láthatták, amelyeket Pécsett felvettünk. Belelapozhattak az Alternatív Apokrif Tekercsek gyűjteményébe, amely a résztvevők recenzióit tartalmazza az apokrif írásokhoz kapcsolódóan. Paravánokra erősítettük mindazokat az alkotásokat: tablókat, montázsokat, amelyek a foglalkozások produktumaiként elkészültek. Beleláthattak egyes foglalkozások anyagába is, hiszen azokat a témákat, amik prezi formájában kerültek feldolgozásra, szintén kinyomtattuk.

Author: Szitt Zsolt