Egy cikk a műhelymunkánkról

Kovács Pál Baptista Gimnázium Magazin januári szám egyik fő témáját Az én Bibliám tehetségműhely munkája szolgáltatja. Immár hónapok óta dolgozunk 12 tanulóval, akik a 10.a diákjai közül lettek kiválasztva. A tanári karból Halász-Hunfalvi Irén, Gellén Zsolt és az iskola lelkésze, Nagy Sándor tartották a foglalkozásokat.

A tehetségműhely célja annak felismertetése, hogy a Biblia mint szent irat és tanítás hogyan jelenthet számunkra új nézőpontot a mindennapi élet folyamában, hogyan és milyen kérdéseket, megoldásokat kínál, hogyan segíti a komplex látásmód kialakulását, világunk és önmagunk megismerését. Elsődleges célunk nem is a bibliai történetek és tanítások aprólékos megismertetése, sokkal inkább az, hogy a történetekben megfogalmazott igazságok működését felismertessük a mindennapi életünk eseményeiben, erkölcsi fogódzót találjunk az ószövetségi és a krisztusi tanításokban.

A résztvevők olyan témákkal találkozhatnak, mint a hit és a kételkedés viszonya: milyen erő rejlik abban, amikor valaki – felismerve egy felsőbbrendű, rendező erő létét és hatalmát – elengedi görcsös akaratát, amellyel az életét kívánta kézben tartani a „majd én jobban tudom és irányítom” balga egójával. Lehetőségünk nyílik pozitív lehetőségként tekinteni a kételkedésre, amely megmutatja gyenge pontjainkat ezáltal esélyt adva ezek megerősítésére. Megtapasztalhatják, milyen nehézségekbe, akadályokba ütközhet az értékek képviselete a mai korban, illetve beszélünk arról, a több évezreddel ezelőtt megfogalmazott erkölcsi szabályok mennyiben változtak; hogyan értelmezhetőek és főképp követhetőek azok az erkölcsi alaptevések, amelyek a régi korok embereinek Istentől örökölt világképét és életfelfogását meghatározták. Beszélünk arról, hogy a világunkban tapasztalható agresszió is az emberek sértettségéből és sérüléseiből fakad, és megküzdési stratégiákat igyekszünk kialakítani, hogy a bántalmaknak ez a láncolata megszakadjon. Ehhez természetesen meg kell ismernünk a különböző generációk gondolkodásmódját, a diszkrimináció lélektanát és a tömegpszichózis működésmódját.

A tehetségműhely keretében márciusban egy tanulmányi kirándulásra is sor kerül: Pécsre látogatunk, ahol megtapasztalhatjuk a kereszténység kapcsolatát az iszlámmal.

A tehetségműhely munkáját a tanév végén egy interaktív kiállítás keretében kívánjuk bemutatni, ahova szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 

 Beke Panna : Az én Bibliám

Ősszel jelent meg egy felhívás a termünkben, hogy jelentkezhetünk egy tehetségműhelybe. Nem vagyok vallásos, így kezdetben elbizonytalanított a téma: a Biblia. Utólag örülök, hogy jelentkeztem a tehetségműhelybe, mert a foglalkozások nem vallásos szempontból közelítenek a témához, sokkal közelebb kerültek hozzám azok a történetek, amelyeket ugyan eddig is ismertem, de már csak azért sem közelítettem hozzájuk, mert úgy gondoltam, ez csak a keresztények számára fontos…

A foglalkozásokon érdekes témák kerülnek elő, sokkal inkább hasonlítanak az értelmezések a pszichológiához, mint a teológiához, ráadásul a tanárok (Halász-Hunfalvi Irén, Gellén Zsolt és Nagy Sándor) a mi véleményünkre kíváncsiak. Gyakran vannak szerepjátékok, szimulációk, ahol beleképzelhetjük magunkat a bibliai történetek szereplőinek helyébe, és a bőrükbe bújva rögtön nyilvánvaló, mi mit tudunk tanulni az adott helyzetből.

Csoportos foglalkozás

Nekem eddig leginkább az a foglalkozás tetszett, ahol Káin és Ábel történetével foglalkoztunk. Őszintén szólva soha nem értettem, Isten miért utasította vissza Káin ajándékát, és Káin cselekedetét is túlzónak éreztem: hogyan képes megölni valaki a testvérét, aki nem is ártott neki?! Amikor a foglalkozáson átbeszéltük a különböző áldozattípusokat és jelentésüket, már értettem, mi volt Káin valódi bűne. De leginkább azért fogott meg a téma, mert felismertem, hogy az agresszió sem más, mint a félelem egyik formája: Káin esetében a visszautasítástól való félelemé. Szörnyű belegondolni, az emberek milyen sérüléseket hordoznak magukban, milyen sebeket osztanak annak érdekében, hogy elfedjék a magukét. Viszont a lánc megszakítható! A sértettségünk valójában nem csökken avval, ha megbántunk mi is valakit. Figyeljünk, hogy a jó dolgokat adjuk tovább!

További iskolai cikk itt olvasható
Author: Szitt Zsolt