“Itt a hír a tét!” tehetségműhely

A tehetséggondozó program kitűzött célja olyan komplex fejlesztési stratégia megvalósítása, mely sportoló diákjaink számára lehetőséget biztosít a kettős karrier építésére egy sporthoz kapcsolódó speciális terület megismerése, a média világa mellett.

A sportolói ismeretek, tapasztalatok kiemelkedően fontosak a sportriporternek és sportújságírónak. Interperszonális és verbális területen is erősséget mutató diákoknak ad lehetőséget a program a médiának, annak különböző válfajainak, lehetőségeinek megismerésére. Komplex tehetségtámogató programunk során kiemelkedő szerepet kap a személyiségfejlesztés. Emellett rugalmas, változatos képességterületeket átfogó tematikánkban a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a konstruktív problémamegoldás, döntéshozatal és a kutatási képesség fejlesztésére fordítunk figyelmet.

Információalapú világunkban fontos a tömegkommunikáció hatásmechanizmusainak ismerete, a multimédiás, retorikai és PR ismeretek fejlesztése mellett kiemelt hangsúlyt helyezünk a kritikai gondolkodás fejlesztésére. Olyan tudatos személyiség kialakítását segítjük elő, aki képes a manipulációt felismerni, a médiaerőszakot visszautasítani. Célunk, hogy multimédiás hírportálunk közösségteremtő erőként funkcionáljon, és a szerkesztőség munkáját prezentáló interaktív bemutatót követően is hiánypótló kommunikációs csatornaként működőképes maradhasson.

 

Author: Irén Halász-Hunfalvi