Mozgásban a világ – szakmai tapasztalatok

A tehetségműhely komplex tehetségazonosító és tehetségfejlesztő programként a sportolók tapasztalatához kapcsolódva természettudományos és matematikai kompetenciák fejlesztését tűzte ki célul. Élményalapú, általános felfedezési tapasztalatot nyújtó programunkkal a különböző sportágakban jártas diákoknak lehetősége nyílt a közös gondolkodásra és a kutató munkára, tapasztalataikat és élményeiket diáktársaikkal is megosztották előadás és kiállítás formájában.

A tehetségműhely munkájába bevont tehetségígéretek számára a természettudományos és matematikai kompetenciák fejlesztése megvalósult. Élményalapú programban volt részük a gazdagító projektek által, általános felfedezési tapasztalatot nyújtott az egyéni és csoportos, kooperatív feladatvégzés. Ismereteik bővültek, képességeiket teljesítménybe fordításában a tehetségazonosítás során megismert paraméterek alapján megfelelő támogatást tudtak nyújtani a műhelyvezetők, tapasztalataikat és élményeiket szívesen osztották meg diáktársaikkal.

A tehetségműhely programjaiban a közös munka öröme, az együttműködés élménye, a saját erősségek és munkamód megismerése a személyiségfejlődéshez is hozzájárult. A diákok a megszerzett ismereteket képessé váltak átadni társaiknak, kiállítás megrendezésével a kritikai gondolkodás és a problémamegoldás képessége is fejlődött. Látókörük bővülésével az önálló kutatói munkában is tapasztalatot szereztek.

Tapasztalataink alapján már a beválogatás fázisában önálló munkát kérnénk a diákoktól, majd az év folyamán több csoportos megfigyelési helyzetet adnánk nekik. A kooperatív munkaforma nagyon hasznosnak bizonyult, így ehhez további helyzeteket biztosítanánk számukra. 

A program támogatói:

tám