Sportriporter kerestetik – szakmai tapasztalat

A program célja egy komplex fejlesztési stratégia megvalósítása volt, mely által sportoló diákjaink kettős karrier építését is támogatni tudtuk. A sportban kiválóságot mutató, a verbális és interperszonális területen tehetségígéretként azonosítható diákok számára komplex programunk betekintést nyújtott az újságírásba, amelyben magyar és idegen nyelven is kipróbálhatták magukat, miközben a hang- és videoszerkesztési alapismereteket is szerezhettek.

Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk a sportolóink kettős karrier építésének támogatására, ennek szellemében a tanácsadás, a mentorálás eszközrendszerét második éve sikerrel alkalmazzuk. Jelen tehetséggondozó program célja egy élményt nyújtó, felfedezési tapasztalatot biztosító komplex fejlesztési stratégia megvalósítása volt, mely sportoló diákjaink számára lehetőséget biztosít a kettős karrier építésének jegyében egy sporthoz kapcsolódó speciális terület megismeréséhez. A sportolói ismeretek, tapasztalatok elengedhetetlenek egy sportújságírónak, így a verbális és interperszonális területen is erősséget mutató diákoknak, akik nyitottságot mutattak a média világának megismerésére, rendkívül hasznosnak bizonyult, hogy minél hamarabb megismerkedhettek e terület feladataival, szépségeivel és az esetleges nehézségeivel.

A „Sportriporter kerestetik” tehetségműhely komplex tehetségazonosító és tehetségfejlesztő programként ily módon a sportban már kiválóságukat  bizonyító, valamint egyéb tehetségterületeken tehetségígéretnek számító diákoknak élményalapú, általános felfedezési tapasztalatot nyújtó, egész  évet  felölelő program volt.

Komplex programunkban hangsúlyos részként szerepelt  a személyiségfejlesztés is, valamint a rugalmas, sokféle képességterületet átfogó tematikájában a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a konstruktív problémamegoldás, a kutatás és a döntéshozatal képességének fejlesztésére fókuszáltunk. Ennek eredményeként ismeretekkel gazdagodtak, tapasztalatot szereztek a különböző publicisztikai műfajok létrehozásában, a nyomtatott és elektronikus médiumok sajátosságaival kapcsolatban. A magyar és idegen nyelvi kompetenciájuk és a társas készségük is fejlődött a gyakorlatok által. Munkáikból önálló és csoportos feladatvégzésben újságot készítettek, honlapot szerkesztettek, interaktív bemutatót tartottak az iskola nyilvánossága előtt. Sikerélményekkel gazdagodtak.

A program támogatói:

tám