Tehetségtámogatás a KPG-ben

Valljuk, hogy a tehetséggondozás prioritást élvez a tehetségazonosítással szemben.

Az érdeklődéshez igazított tantárgyi tartalmak, a változatos tanítási módszerek biztosítják az alapot ahhoz, hogy minden gyerek ráismerhessen saját erősségére, megtapasztalja a személyiségének működésében rejlő lehetőségeket. A saját erőforrások kezelése teremti meg az alapot a tehetségtámogatás magasabb szintű megvalósításához, tekintve, hogy az ösztönző környezet teszi lehetővé a kiemelkedő képességek felszínre kerülését.

A tehetségtámogatás pillérei a tanulási stratégiák fejlesztése, az önismeret és a saját kommunikációs és konfliktuskezelési eszköztár megismerése, adekvát használatának elsajátítása, színesítése. A saját kommunikációs és viselkedési stílus ismerete segíti az igények és szükségletek felismerését és kimondását, mely az érzelmi önkifejezés meghatározója. Ez a fajta tudatosság támogatja, hogy a gyerekek belső motivációjuk által képessé váljanak az önszabályozott tanulásra.

tehetsegA tehetség, mint belső hajtóerő, a tenni, alkotni vágyás belső motivációja, ha nem bontakoztathat ki eredeti mivoltában, más utat tör magának (agresszió, szorongás, tanulási problémák). Elsődleges célunk így minden gyermeknek segíteni, hogyan tudja saját erősségeit felismerve, elfogadva képességeit teljesítménybe fordítani. Ennek támogatásához minden évfolyamon a tanulási stílus, a motiváció és a személyiség működésmódját feltáró kérdőívekkel rögzítjük a kezdő állapotot, ezek eredményeit figyelembe véve a 9. évfolyamon tanulásmódszertan és önismeret tárgy részét képezi az oktatásnak. A tesztek eredményeiről személyes visszajelzést kapnak a gyerekek és szülők, igény esetén lehetőség van egyéni fejlesztés megvalósítására is.

Iskolánk profilja alapján a sporttehetségek támogatására különös figyelmet fordítunk. A sportban kiválóságot mutató tanulóink a kettős karrier építését támogató tehetségműhely munkájába kapcsolódhatnak be, ahol az életvezetéshez szükséges szervezési-vezetési ismeretek mellett jelentős gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek a sport és civil karrier összeegyeztetésének technikáit illetően. Külön figyelmet fordítva a személyiségfejlesztés fontosságára is, mely elsősorban a célkitűzés és megvalósítás, a siker- és kudarckezelés, az értékelés területére irányul.

 

Author: Irén Halász-Hunfalvi