Többszörös intelligencia

intelligenciaAz emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálva Gardner kutatásai azt mutatták, hogy az intelligencia az agy különböző területeire összpontosul, mely területek egymással kapcsolatban állnak, egyik terület a másikra épít, de szükség esetén képesek önállóan is működni, és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. Kutatása eredményeként nyolc intelligenciaterületet írt le, ezek jellemző sajátosságait az alábbi táblázat tartalmazza: , mely a tervezés alapjául szolgálhat:

 

Intelligencia-terület Erősségei, jellemző sajátosságai

 

Ezeken keresztül tanul leginkább
Verbális – nyelvi 

Mondjad!

Jellemző a nyelvi kifejezés könnyedsége, valamint a nyelvi finomságokra, a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenység.

Kulcsszavak: olvasás, írás, történetmondás, adatok memorizálása, verbális gondolkodás

Olvasás, szavak hallása és látása, beszéd, írás, beszélgetés és vita
Matematikai – logikai 

Számold ki!

Absztrakt rendszerek és összefüggések megértésének képessége, induktív, deduktív érvelés képessége jellemző.

Kulcsszavak: matematika, érvelés, logika, problémamegoldás, sémák

Sémákkal és viszonyrendszerekkel való munkálkodás, rendszerezés, kategorizálás, elvont fogalmakkal való munka
Vizuális – térbeli 

Ábrázold!

Magában foglalja azt a képességet, hogy a világról vizuális-térbeli megjelenítési formákat hozzanak létre, hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsák.

Kulcsszavak: olvasás, térképek, grafikonok, útvesztők, rejtvények, dolgok elképzelése, vizualizálás

Képekkel és színekkel való munka, vizualizálás, belső látás használata, rajzolás
 Testi – kinesztéziás

 

Mozogd el!

 

 

A fejlett testi-kinesztéziás intelligenciával rendelkező tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat.

Kulcsszavak: atlétika, tánc, színjátszás, kézművesség, eszközök használata

Érintés, mozgás, az ismereteket testi érzeteken keresztül feldolgozva
 Zenei

 

Zümmögd el!

Magában foglalja a hangmagasságra, hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet, valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot.

Kulcsszavak: éneklés, hangok megjegyzése, dallamok felidézése, ritmusok

Ritmus, dallam, éneklés, zenehallgatás
 Interperszonális

 

Vezesd!

A hatékony együttműködés, illetve a másik céljainak, motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége.

Kulcsszavak: Emberek megértése, vezetés, szervezés, kommunikáció, konfliktuskezelés

Másokkal történő megbeszélés, összehasonlítás, összekapcsolás, interjú, kooperáció
 Intraperszonális

 

Reflektálj!

Velejárója az a képesség, hogy megértjük saját érzelmeinket, céljainkat, szándékainkat. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező tanulóknak erős az éntudatuk, magabiztosak, szeretnek egyedül dolgozni. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. 

Kulcsszavak: önismeret, saját erősségeinek, gyengeségeinek ismerete, célok kitűzése, reflektálás

Egyedül munkálkodás, egyéni ütemű projektek végzése, elegendő tér, reflektálás
  

Természeti

 

 

 

Kutass!

Olyan képesség, mellyel a természeti világot egy szélesebb perspektívából tudjuk nézni – mely tartalmazza annak megértését, hogy a természet és a civilizáció hogyan hatnak kölcsönösen egymásra, hogy milyen szimbiotikus kapcsolatok léteznek a természetben, valamint az élet körforgásának megértését. 

Kulcsszavak: a természet megértése, a dolgok megkülönböztetése a növény – és állatvilág felismerése.

A természetben végzett munka, az élővilág felfedezése, tanulás növényekről és a természet jelenségeiről

 

1. számú táblázat: A többszörös intelligencia területeinek jellemzői (Heacox 2006), (Kristen – Nelson – Nicholson 2007)

Forrás

Author: Irén Halász-Hunfalvi